Upowszechnienie nastąpiło wśród młochych ludzi, którzy są ostatecznymi beneficjentami projetku. Zostali oni zapoznani z założeniami projektu, znaczeniem dziedzictwa kulturowego i możliwością jego wykorzystania w poszukiwaniu własnej drogi zawodowej, a także działalnością koordynatora - CDR O/Kraków. Uczestnicy wykazali zainteresowanie tematyka projektu i przedsatwionymi mozliwościami jego wykorzystania w poszukiwaniu zatrudnienia. Młodzi ludzie sa zmotywowani, aby wykorzystać swoją energię i kreatywność do rozwijania się w branży dziedzictwa kulturowego. Działalność gospodarcza oparta na dziedzictwie wywołuje efekty ekonomiczne, generując zatrudnienie w licznych sektorach: zarówno w sektorze turystyki, jak i budownictwa i nieruchomości, handlu czy edukacji dotyczącej dziedzictwa.

  • DODAĆ ZDJĘCIA
  •