Otwarta europejska baza danych zawierająca zasoby związane z dziedzictwem kulturowym dla osób pracujących z młodzieżą i agentów zatrudnienia.

Funkcjonalny portal z narzędziami i zasobami dla osób pracujących z młodzieżą, aby doradzać młodym ludziom w sprawie zawodów związanych z dziedzictwem kulturowym. Platforma dostarcza zasobowy służące pozaformalnej edukacji w zakresie zatrudnienia, w tym przykłady oraz dobre praktyki zebrane w ramach projektu. Platforma umożliwia na bieżąco wzbogacanie narzędzi edukacyjnych. Jest otwarta dla wszystkich młodych  pracowników / trenerów w Europie, którzy mogą korzystać z narzędzi w codziennej pracy z młodymi ludźmi, ma również funkcję udostępniania zdjęć i filmów z działań wynikających z pracy z młodzieżą.

Platforma zawiera narzędzia dla osób pracujących z młodzieżą w języku angielskim, włoskim, polskim, hiszpańskim, czeskim, tureckim i bułgarskim. Narzędzia te są opracowane w taki sposób, aby ułatwić młodym ludziom proces poszukiwania pracy związany z europejskim dziedzictwem kulturowym.

Aby uzyskać dostęp do Portalu, musisz mieć konto Google. Jeśli nie masz jeszcze konta Google, musisz je utworzyć przed kontynuowaniem.
Aby zobaczyć zawartość Portalu, kliknij w baner poniżej.

BanerGs