innetica 

INNETICA, Hiszpania

Założona w 2009 roku INNETICA jest organizacją non-profit, której misją jest promowanie współpracy między podmiotami w całej Europie w celu propagowania  europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Misją INNETICA jest promowanie projektów innowacji społecznych, rozwijanie projektów edukacyjnych i działań dydaktycznych. INNETICA zrzesza podmioty uniwersyteckie, instytucje publiczne, firmy, ośrodki szkoleniowe, a także intelektualistów, specjalistów i wolontariuszy, którzy wnoszą swoje pomysły i doświadczenia na rzecz zmian i poprawy europejskich społeczeństw. Aby realizować wszystkie te cele INNETICA organizuje konferencje i spotkania na poziomie krajowym i europejskim w zakresie edukacji, szkoleń, kultury, badań i innowacji społecznych. Prowadzi kampanie upowszechniające wyniki projektów realizowanych przez Stowarzyszenie. Tworzy i rozwija treści, aplikacje i usługi cyfrowe poświęcone wymienionym obszarom w różnych językach. INNETICA zatrudnia specjalistów z dużym doświadczeniem w różnych dziedzinach.

 

http://innetica.org/

 


 

euc

 

Edu Consulting, z.ú, Republika Czeska

Jest organizacją pozarządową z siedzibą w Republice Czeskiej, która prowadzi działalność edukacyjną. Głównym celem stowarzyszenia jest promocja nowoczesnych systemów i sposobów edukacji na zasadach wielokulturowości. Nacisk jest kładziony przede wszystkim na dziedzictwo kulturowe, promocję kultury w Europie, edukację młodzieży (zwłaszcza z obszarów wiejskich) i przedsiębiorczość kobiet. EUC angażuje dynamiczny zespół doświadczonych pracowników zapewniając kompleksowy pakiet usług odpowiadających potrzebom organizacji pozarządowych, młodzieży, profesjonalistów z różnych dziedzin (np. doradców rozwoju obszarów wiejskich, animatorów społecznych i kulturowych itp.), organizacji kulturalnych. EUC określiła również, począwszy od pierwszych etapów swojej działalności, potrzebę tworzenia związków między kulturą czeską a szerzej rozumianą kulturą europejską, kładąc duży nacisk na wykorzystanie potencjału stworzonego przez uczestnictwo Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej. EUC oferuje szeroki wachlarz usług zarówno dla społeczeństwa, jak i sektora prywatnego w Republice Czeskiej. Firma zaczęła również aktywnie uczestniczyć w międzynarodowych programach poprzez ugruntowaną sieć partnerów za granicą, opartą na intensywnych doświadczeniach z przeszłości. Pracownicy EUC uczestniczyli w kilku międzynarodowych projektach, głównie w ramach programu uczenia się przez całe życie i partnerstw strategicznych Erasmus Plus.

 

http://www.edu-consulting.eu

 


 

RDA25 LOGO EN

RDA with BSC for SMEs, Bułgaria

RDA BSC SMEs (Agencja Rozwoju Regionalnego z Centrum Wsparcia Biznesu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw) od ponad 20 lat działa w obszarach rozwoju regionalnego (cywilnego i wiejskiego), poprawy otoczenia gospodarczego, tworzenia lokalnych mechanizmów rozwoju i wsparcia przedsiębiorstw (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), rządu i administracji (na poziomie krajowym, regionalnym, gminnym i lokalnym) oraz sektora organizacji pozarządowych. RDA BSC SMEs - Plovdiv jest aktywnym uczestnikiem procesu tworzenia regionalnej polityki rozwoju gospodarczego i innowacji, przedsiębiorczości społecznej i młodzieżowej, zielonej infrastruktury i efektywności energetycznej, kształcenia zawodowego i rozwoju rynku pracy, dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz turystyki,  opracowania regionalnych i miejskich planów i strategii rozwoju, regionalnych strategii innowacji, strategii komunikacyjnych i innych. Organizacja bierze udział w regionie, okręgu i gminie rady ds. rozwoju, rady ds. współpracy i trójstronne rady na szczeblu regionalnym, okręgowym i gminnym, w sieciach krajowych i międzynarodowych. RDA BSC SMEs - Plovdiv została założona w 1996 r. jako pozarządowa organizacja non-profit i jest zarejestrowana w Bułgarii na mocy nowej ustawy dla organizacji non-profit o społecznie użytecznych działaniach. Założyciele i członkowie RDA BSC SMEs - Plovdiv to 6 gmin, 2 związki pracodawców, 6 uniwersytetów, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. Zapewniamy usługi doradcze i szkoleniowe, informacyjne i logistyczne dla przedsiębiorstw i osób fizycznych (w tym dla młodzieży i ekspertów młodzieżowych i personelu), gmin, uniwersytetów i ośrodków szkoleniowych (w tym dla kształcenia i doskonalenia zawodowego), osób bezrobotnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

 

http://rda-bg.org/en/

 


 

egina

European Grants International Academy S.R.L., Włochy

EGInA Srl jest prywatną agencją szkoleniową i organem doradczym działającym w obszarze projektów unijnych i grantów. Firma została założona przez zespół kierowników projektów z wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu i wdrażaniu propozycji projektów, a także w koordynacji międzynarodowych partnerstw oraz administracyjnym i finansowym zarządzaniu działaniami na szczeblu lokalnym, krajowym i UE. EGInA Srl znajduje się w Foligno we Wloszech, w regionie Umbria (1,30h od Rzymu pociągiem) i działa w ramach szerokiej i skonsolidowanej sieci instytucji publicznych i prywatnych, zapewniając wysokiej jakości usługi i doradztwo w różnych obszarach: UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE I WYŻSZA EDUKACJA. EGInA Srl jest akredytowana w regionie Umbria jako agencja szkoleniowa do realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W tej chwili EGInA Srl jest odpowiedzialne za realizację inicjatywy the Youth Guarantee w regionie Umbria. Do tej pory zostało już przeszkolonych ponad 700 osób od 18 do 29 lat, które zostały wprowadzone na kursy kwalifikacyjne i / lub staże (www.garanziagiovanifoligno.it).

BADANIA I INNOWACJE

Bezustannie staramy się projektować i realizować innowacyjne rozwiązania i usługi dla różnych grup docelowych, wykorzystując również sprawdzoną sieć międzynarodowych relacji i partnerstwa. Jesteśmy członkami krajowego Stowarzyszenia “Stati Generali dell’Innovazione” https://www.statigeneralinnovazione.it/), w którym koordynujemy grupę roboczą ds. edukacji i kultury.

MOBILNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

EGInA Srls działa również jako organizacja wysyłająca, goszcząca i pośrednicząca w obszarze mobilności ponadnarodowej. W oparciu o nasze możliwości oraz kompetencje logistyczne i organizacyjne, analizujemy i interpretujemy edukacyjne i zawodowe potrzeby oraz zasoby terytorium, aby zaoferować najlepsze międzynarodowe doświadczenie uczącym się, zarówno wyjeżdzającym, jak i przyjeżdżającym.

 

www.egina.eu

 


 

gursu

GURSU BELEDIYESI, Turcja

Gmina Gursu jest ósmą co do wielkości dzielnicą 17-dzielnicowej prowincji Bursa. Została założona w 1930 roku. Organizacja współpracuje z osobami publicznymi nad wydarzeniami związanymi z działalnością międzynarodową. Główne obszary działań organizacyjnych - Przyczynianie się do wzrostu gospodarczego i obywatelskiego człowieka, poprzez kształcenie przez całe życie, aby zwrócić uwagę na znaczenie wspierania integracji grup mniej uprzywilejowanych i lokalnych obywatelstw. Ludzie skorzystali z doradztwa zawodowego, rozwoju osobistego i zawodowego zgodnie z aktualnymi wymaganiami rynku pracy. Chcemy współpracować z innymi organizacjami europejskimi w zakresie wymiany informacji i dobrych praktyk w zakresie szkoleń i rozwoju zawodowego w celu promowania europejskiego wymiaru i zrównoważonego rozwoju. Chcemy promować współpracę między krajami europejskimi, a naszym celem jest zdobycie dogłębnej wiedzy na temat ich tamat, rozwijanie współpracy w celu wymiany dobrych praktyk i pobudzania zainteresowania ludzi innymi kulturami. Gmina Gursu jest prawnie odpowiedzialna za gospodarkę odpadami komunalnymi i rolniczymi w mieście. Jest lokalnym organem administracyjnym, odpowiedzialnym za zarządzanie głównymi zagadnieniami dotyczącymi miasta: środowiskiem, obszarem społecznym, działaniami kulturowym, edukacja, budownictwem i inne. Jest również odpowiedzialny za ustanowienie konkretnych praw i zasad dla gminy w celu promowania wysokiej jakości życia dla społeczności.

 

www.gursu.bel.tr

 

http://www.en.gursu.bel.tr/

 


 

cdr

 

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, Polska

CDR jest jednostką publiczną posiadającą osobowość prawną. Misją Centrum jest promowanie i rozwój obszarów wiejskich, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców rolnych, nauczycieli szkół rolniczych i innych mieszkańców wsi, promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i narodowego, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Oddział CDR w Krakowie organizuje profesjonalne szkolenia i doradztwo dla pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, nauczycieli, rolników, młodzieży i innych mieszkańców wsi w zakresie:

- agroturystyki;

- społeczności lokalnych;

- wiejskiego dziedzictwa kulturowego;

- lokalnych produktów;

- przedsiębiorczości pozarolniczej prowadzonej przez rolników i młodych rolników.

CDR współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, instytucjami naukowo-badawczymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami rolników i innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa.

 

www.cdr.gov.pl