Forma realizacji: projekt Erasmus +
Termin realizacji: 1.09.2018 – 31.08.2020 r.
Źródła finansowania: umowa nr 2018-1-PL01-KA205-050057 z dn. 3.09.2018 r. zawarta pomiędzy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+.

Koordynatorem projektu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Krakowie.

YOUTH-EUROPEAN CULTURAL HERITAGE [MINERVA] to dwuletni międzynarodowy projekt współfinansowany w ramach Programu Erasmus+ Współpraca na Rzecz Innowacji i Wymiany Dobrych Praktyk (KA2): Partnerstwa strategiczne (KA205).

 Projekt realizowany jest we współpracy z organizacjami z Bułgarii, Czech, Hiszpanii, Turcji oraz z Włoch.


Celem projektu jest poprawa jakości usług związanych ze wsparciem i doradztwem dla młodych ludzi w obszarze zawodów związanych z dziedzictwem kulturowym w ramach sieci stowarzyszeń transnarodowych. Projekt ma znaczenie w kontekście Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 (a także obchodów w Plovdiv w Bułgarii, które będzie Europejską Stolicą Kultury w Bułgarii w 2019 r.) oraz wartości społecznej i edukacyjnej europejskiego dziedzictwa kulturowego, jego wkładu w tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i spójność społeczną.