21 czerwca INNETICA zorganizowała warsztaty w ramach projektu Minerva. W wydarzeniu uczestniczyli przedsiębiorcy i przedstawiciele stowarzyszeń związanych z kulturą w Walencji.

Ponad 60 młodych ludzi z Plovdiv, Asenovgrad, Perushtitsa i Kuklen zostało przeszkolonych w dwóch szkoleniach - 31 maja i 18 lipca. Zdali sobie sprawę z możliwości, jakie oferuje międzynarodowy program młodzieżowy Erasmus +, aby zdobyć umiejętności, wiedzę i kompetencje potrzebne do zapobiegania bezrobociu młodzieży w dziedzinie dziedzictwa kulturowego i historycznego. Tak stało się z serią szkoleń w Kuklen dla młodzieży prowadzonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego z Centrum Wspierania Biznesu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw / RDA BSC SME /. Seminaria szkoleniowe zostały zorganizowane w ramach projektu Minerva - Projekt „Młodzież w zatrudnieniu na rzecz europejskiego dziedzictwa kulturowego” według sektora KA 2 programu Erasmus +.

29 maja w siedzibie CDR O/Kraków odbyło się spotkanie ze studentami z UR w Krakowie. Uczestnikami były 32 osoby. Młodzi ludzie zostali zapoznani z założeniami realizowanego projektu i możliwością wykorzystania jego efektów w poszukiwaniu zatrudnienia w sektorach dziedzictwa kulturowego.

29 maja br. w siedzibie CDR O/Kraków podczas Dorocznego seminarium dla kierowników Działów rozwoju obszarów wiejskich Ośrodków Doradztwa Rolniczego zostały przedstawione założenia i dotychczasowe efekty projektu. Uczestnikami spotkania było 17 doradców rolniczych z ODR'ów z całej Polski zajmujących się w swojej pracy zawodowej wsparciem mieszkańców wsi, w tym młodych rolników w podejmowaniu i rozwijaniu działalności zarobkowej na zasobach gospodarstw rolnych oraz rozwijaniu innych aktywności zawodowych.

minerva top 24 uczestników z 6 krajów przyjechało na warsztaty i wykłady w mieście Płowdiw w Bułgarii. Uczestnicy projektu spotkali się, by poszerzyć wiedzę na temat działań związanych z zatrudnieniem młodzieży w sektorze kultury. Delegację przyjmowała RDA BSC SMEs (Agencja Rozwoju Regionalnego z Centrum Wsparcia Biznesu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw).