29 maja w siedzibie CDR O/Kraków odbyło się spotkanie ze studentami z UR w Krakowie. Uczestnikami były 32 osoby. Młodzi ludzie zostali zapoznani z założeniami realizowanego projektu i możliwością wykorzystania jego efektów w poszukiwaniu zatrudnienia w sektorach dziedzictwa kulturowego.

29 maja br. w siedzibie CDR O/Kraków podczas Dorocznego seminarium dla kierowników Działów rozwoju obszarów wiejskich Ośrodków Doradztwa Rolniczego zostały przedstawione założenia i dotychczasowe efekty projektu. Uczestnikami spotkania było 17 doradców rolniczych z ODR'ów z całej Polski zajmujących się w swojej pracy zawodowej wsparciem mieszkańców wsi, w tym młodych rolników w podejmowaniu i rozwijaniu działalności zarobkowej na zasobach gospodarstw rolnych oraz rozwijaniu innych aktywności zawodowych.

minerva top 24 uczestników z 6 krajów przyjechało na warsztaty i wykłady w mieście Płowdiw w Bułgarii. Uczestnicy projektu spotkali się, by poszerzyć wiedzę na temat działań związanych z zatrudnieniem młodzieży w sektorze kultury. Delegację przyjmowała RDA BSC SMEs (Agencja Rozwoju Regionalnego z Centrum Wsparcia Biznesu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw).

Pierwsze spotkanie upowszechniająco - promujące projekt odbyło się 28 lutego br. wśród 25 studentów oraz nauczycieli na Akademii Ignatianum w Krakowie.

Minerva 250 1W dniach 22-23 października 2018 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie miało miejsce pierwsze spotkanie inaugurujące międzynarodowy projekt pt.: YOUTH-EUROPEAN CULTURAL HERITAGE [MINERVA] współfinansowany w ramach Programu Erasmus+ Współpraca na Rzecz Innowacji i Wymiany Dobrych Praktyk (KA2): Partnerstwa strategiczne (KA205).