W listopadzie 2020 roku CDR O/Kraków przeprowadziło 5 spotkań z młodymi ludźmi – studentami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie mających na celu upowszechnienie i promocję założeń i efektów projektu MINERVA oraz zaprezentowanie działań związanych z zatrudnieniem młodzieży w sektorze dziedzictwa kulturowego.

Młodzi ludzie zostali zapoznani z założeniami projektu, znaczeniem dziedzictwa kulturowego i możliwością jego wykorzystania w poszukiwaniu własnej drogi zawodowej. Przedstawione zostały zagadnienia dotyczące aktywności i zawodów związanych z sektorem dziedzictwa kulturowego, instytucji i organizacji wspierających w poszukiwaniu pracy, możliwości kształcenia w branżach dziedzictwa kulturowego oraz dobre przykłady zatrudnienia w tym sektorze.

Młodzi ludzie wykazali zainteresowanie do rozwijania się w branży dziedzictwa kulturowego. Dziedzictwo kulturowe może być źródłem i inspiracją do tworzenia produktów, usług i inicjatyw gospodarczych generując zatrudnienie w licznych sektorach: zarówno w sektorze turystyki, jak i budownictwa i nieruchomości, handlu czy edukacji dotyczącej dziedzictwa.

Odbyły się następujące spotkania:

Warsztaty z młodzieżą:

  • 16.11.2020 – spotkanie ze studentami kierunku Zarządzanie I stopień semestr III ST – uczestniczyło 85 osób;

01 01 01

  • 19.11.2020 – spotkanie ze studentami kierunku Ekonomia I stopień semestr V– uczestniczyło 81 osób;

01 01 01

  • 23.11.2020 – spotkanie ze studentami kierunku Zarządzanie I stopień semestr V – uczestniczyło 38 osób;

01 01 01

Spotkania upowszechniające:

  • 22.11.2020 – spotkanie ze studentami kierunku Zarządzanie I stopień semestr III NST - uczestniczyło 23 osób;

01

  • 30.11.2020 – spotkanie ze studentami Ekonomia II stopień mgr - uczestniczyło 31 osób;

01 01 01