W dniu 12 czerwca 2020 roku włoski partner EGInAcademy zorganizował warsztaty internetowe pn. „Minerva: digital storytelling and cultural heritag”. W warsztatach uczestniczyło 46 osób, w tym wychowawcy, nauczyciele i osoby pracujące z młodzieżą. Do realizacji szkolenia wykorzystano dwie platformy: Zoom - pozwalajacy na interakcję między uczestnikami a nauczycielem oraz Moodle umozliwiający zbieranie materiałów szkoleniowych, nagrywanie webinarium i inne informacje związane z projektem. Platforma Moodle, poprzez wtyczkę H5p typu open source, daje również możliwość tworzenia quizów i interaktywnych ćwiczeń w celu walidacji wiedzy zdobytej po kursie. Dzięki narzędziom udostępnionym przez obie platformy możliwe było zarejestrowanie frekwencji uczestników.

Warsztaty online koncentrowały się na trzech głównych tematach:
1) Definicja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego
2) Projekt Młodzież - Europejskie dziedzictwo kulturowe
3) Dziedzictwo cyfrowe, technologiczne i kulturowe.

Celem szkolenia, oprócz promocji projektu, zestawu szkoleniowego i platformy projektowej, było pokazanie dobrych praktyk, które dzięki wykorzystaniu technologii - takich jak rozszerzona i wirtualna rzeczywistość - pozwoliły na powstanie nowych zawodów w ramach dziedzictwa kulturowego, do którego mogą się zbliżyć młodsze pokolenia.

Link do platformy: https://www.egina.eu/moodle/course/view.php?id=10

june it