W dniu 26 września 2019 r. w Foligno odbyła się inauguracja CRHACK LAB FOLIGNO 4D, organizacji wolontariackiej, która oferuje młodym ludziom korzystanie z laboratorium hi-tech i interdyscyplinarnych doświadczeń ich założycieli w celu odkrywania nowego wymiaru cyfrowego, którego głównym celem jest „wymyślania” przyszłych zawodów.

W Crhack Lab odbyły się również trzy warsztaty w ramach projektu Youth European Cultural Heritage, podczas których przedstawiono jego cele i działania, a także odbyło się szkolenie uczestników z różnych środowisk, ale głównie działających w świecie szkolenia. Udział przedstawicieli instytucji edukacyjnych oraz nauczycieli i osób pracujących z młodzieżą był znaczący.
Podczas szkolenia pokazano cyfrowe i technologiczne narzędzia, które mogą być stosowane w sektorze kultury na różnych poziomach, od aplikacji do tworzenia wirtualnych wycieczek po mieście, po narzędzia, które pozwalają łączyć wizyty turystyczne z opowiadaniem historii, aż po demonstrację tego, jak rozszerzone a rzeczywistość wirtualna może być zastosowana do reprezentacji i historii dziedzictwa kulturowego.

september01 september02