Hiszpańskie Stowarzyszenie Innowacji, Przedsiębiorczości oraz Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Innetica) pracuje obecnie w ramach europejskiego projektu „Minerva”, którego celem jest zbadanie możliwości zatrudnienia młodych ludzi w sektorze dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu powstaje platforma dla osób pracujących z młodzieżą, która pozwoli korzystać z narzędzi i dokumentacji związanej z zatrudnieniem w sektorze dziedzictwa kulturowego.

 

Przeczytaj cały artykuł upowszechniający projekt tutaj