W dniach 14-16 października 2019 roku w Krakowie odbyło się XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne pn. „Polskie dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki wiejskiej” zorganizowane dla 150 osób przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.Sympozjum jest wydarzeniem cyklicznym stanowiącym forum integracji środowisk skupionych wokół rozwoju turystyki wiejskiej oraz miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką, instytucjami publicznymi i praktyką.

W trzecim dniu sympozjum, w trakcie plenarnej sesji referatowej przedstawiona została prezentacja dotycząca projektu pt. Youth – European Cultural Heritage, MINERVA, Erasmus + oraz wsparcia i  doradztwa dla młodzieży w zakresie zawodów związanych z dziedzictwem kulturowym w ramach stowarzyszeń transnarodowych.

m3 m1 m2