W dniach 25-26 września 2019 r. w Czechach miało miejsce pierwsze spotkanie ewaluacyjne w ramach  międzynarodowego projektu pt.: YOUTH-EUROPEAN CULTURAL HERITAGE [MINERVA] współfinansowanego w ramach Programu Erasmus+ Współpraca na Rzecz Innowacji i Wymiany Dobrych Praktyk (KA2): Partnerstwa strategiczne (KA205).

Projekt realizowany jest we współpracy z organizacjami z Bułgarii, Czech, Hiszpanii, Polski, Turcji i Włoch. Czas trwania projektu to 24 miesiące, od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

MINERVA 7

W trakcie spotkania omówiono ogólny przebieg projektu MINERVA, w tym przewidywane produkty oraz role i zadania partnerów. W trakcie dyskusji na temat wyników projektu, roli partnerów oraz zadań, podsumowano dotychczasowe, już zrealizowane działania. Prezentacja partnerów biorących udział w projekcie obejmowała zrealizowane założenia, w tym sposoby upowszechniania informacji o projekcie oraz przeprowadzone spotkania z młodymi ludźmi. Do sierpnia 2019 r. w spotkaniach łącznie uczestniczyło 322 osób.

W drugiej części spotkania miała miejsce dyskusja na temat funkcjonalności platformy z narzędziami zawierającej materiały dydaktyczne,  prawidłowości przebiegu Procedury nadzoru projektu, Plan komunikacji oraz planu zarządzania i wdrożenia a także ocena wewnętrzna projektu.

Na zakończenie, partnerzy wyznaczyli kolejne kroki niezbędne do osiągnięcia celu projektu, jakim jest poprawa jakości usług związanych ze wsparciem i doradztwem dla młodych ludzi w zakresie zawodów związanych z dziedzictwem kulturowym w ramach sieci stowarzyszeń transnarodowych.  

Więcej o projekcie można dowiedzieć się na stronie projektu.