29 maja w siedzibie CDR O/Kraków odbyło się spotkanie ze studentami z UR w Krakowie. Uczestnikami były 32 osoby. Młodzi ludzie zostali zapoznani z założeniami realizowanego projektu i możliwością wykorzystania jego efektów w poszukiwaniu zatrudnienia w sektorach dziedzictwa kulturowego.

Wśród uczetników zostały przeprowadzone warsztaty na temat działań związanych z zatrudnieniem młodzieży w obszarze dziedzictwa kulturowego oraz badnie dotyczące czynników wpływjących na decyzje związane z podejmowaniem pracy i zainteresowania zatrudnieniem w sektorach dziedzictwa kulturowego. Wyniki przeprowadzonego badania zostaną ujęte w całościowym badaniu międzynarodowym dotyczącym zatrudnienia i zawodów związanych z dziedzictwem kulturowym.