4 lipca INNETICA zorganizowała kolejne spotkanie z młodzieżą, przedsiębiorcami i przedstawicielami stowarzyszeń związanych z kulturą w budynku Stowarzyszenia the Association Rumanos sin Fronteras. Uczestnikami spotkania było 25 osób. Trenerzy INNETICA i eksperci związani z europejskim dziedzictwem kulturowym wyjaśniali możliwości oferowane przez ten sektor pod względem możliwości zatrudnienia.

Trenerzy pokazali przykłady firm związanych z dziedzictwem kulturowym, a także wydarzenia kulturalne, które mogą być przedmiotem przedsiębiorczości. Wnioski z ankiety i wkład uczestników zostaną wykorzystane do przeprowadzenia badania na poziomie europejskim.

Stowarzyszenie kulturalne Rumanos sin Fronteras (należące do sieci
naszych organizacji) współpracowało przy organizacji tej sesji.

03 S04 S