21 czerwca INNETICA zorganizowała warsztaty w ramach projektu Minerva. W wydarzeniu uczestniczyli przedsiębiorcy i przedstawiciele stowarzyszeń związanych z kulturą w Walencji.

Podczas sesji przekazano informacje na temat możliwości zatrudnienia i szkoleń dla młodych ludzi w sektorze dziedzictwa kulturowego. Mówimy również o kwestii tworzenia firm w tym sektorze i profilu zawodowego młodych ludzi, którzy mają być zatrudniani przez firmy. Uczestnicy byli świadomi możliwości, jakie daje dziedzictwo kulturowe oraz kreatywne i projektowe branże.

Przeprowadzono badanie, które posłuży jako podstawa do kolejnego badania związanego z zatrudnieniem młodych ludzi w sektorze dziedzictwa kulturowego.

25 uczestników dowiedziało się o platformie projektu i zostało poinformowanych o celach projektu i różnych prowadzonych działaniach

Walencka Konfederacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (organizacja stowarzyszona z INNETICA) współpracowała przy organizacji tej sesji.

 

01 S02 S