minerva top 24 uczestników z 6 krajów przyjechało na warsztaty i wykłady w mieście Płowdiw w Bułgarii. Uczestnicy projektu spotkali się, by poszerzyć wiedzę na temat działań związanych z zatrudnieniem młodzieży w sektorze kultury. Delegację przyjmowała RDA BSC SMEs (Agencja Rozwoju Regionalnego z Centrum Wsparcia Biznesu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw).

 

Przez pięć dni uczestnicy poznawali narzędzia i idee wdrażane w poszczególnych krajach. Edukatorzy wzbogacili wiedzę na temat konkretnych metod, jakie należy stosować w pracy z bezrobotnymi młodymi ludźmi i zostali przeszkoleni w zakresie przekazywania tej wiedzy młodym pracownikom, którzy każdego dnia pracują z młodzieżą. W czasie warsztatów nabyli umiejętność korzystania z nowoczesnych platform internetowych pozwalających tworzyć atrakcyjne treści szkoleniowe przemawiający do młodych pokoleń. Uczestnicy zapoznali się m.in. z technikami fotografii i montażu filmu, tworzeniem audio-przewodników, zasadami storytellingu oraz pisaniem biznesplanu pod kątem zakładania firm przez młodych ludzi w Unii Europejskiej.

W efekcie projektu nastąpi podniesienie wiedzy 800 osób pracujących z młodzieżą z 6 krajów (każdy multiplikator przeprowadzi sesje poświęcone strukturze warsztatów zatrudnienia, sposobów prowadzeniu poradnictwa i mentoringu dla bezrobotnej młodzieży). Narzędzia dla platformy zatrudnienia młodzieży będą dostarczać osobom pracującym z młodzieżą konkretnych ćwiczeń do kierowania i mentorowania młodzieży w celu zorganizowania procesu poszukiwania pracy.

Warsztaty poświęcone zatrudnieniu przyczynią się do zmniejszenia ogromnej stopy bezrobocia w Europie i zmotywują pracowników młodzieżowych i pośredników pracy do korzystania z tych narzędzi w codziennej działalności z młodzieżą.

Badanie wpływu warsztatów na zatrudnienie będzie oparte na badaniu przeprowadzonym przez 800 osób pracujących z młodzieżą z beneficjentami warsztatów. Dane będą zbierane i analizowane przez personel projektu w celu określenia wpływu działań projektowych na młodzież. Centra młodzieżowe, młodzieżowe organizacje pozarządowe i instytucje edukacyjne zostaną poinformowane o korzyściach płynących z warsztatów zatrudnienia wśród młodzieży i zostaną poproszone o wdrożenie takich działań.

Kolejne spotkanie koordynatorów projektu zaplanowane jest we wrześniu i tym razem odbędzie się u partnera Edu Consulting w Czechach.