W dniach 25-26 września 2019 r. w Czechach miało miejsce pierwsze spotkanie ewaluacyjne w ramach  międzynarodowego projektu pt.: YOUTH-EUROPEAN CULTURAL HERITAGE [MINERVA] współfinansowanego w ramach Programu Erasmus+ Współpraca na Rzecz Innowacji i Wymiany Dobrych Praktyk (KA2): Partnerstwa strategiczne (KA205).

Projekt realizowany jest we współpracy z organizacjami z Bułgarii, Czech, Hiszpanii, Polski, Turcji i Włoch. Czas trwania projektu to 24 miesiące, od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

4 lipca INNETICA zorganizowała kolejne spotkanie z młodzieżą, przedsiębiorcami i przedstawicielami stowarzyszeń związanych z kulturą w budynku Stowarzyszenia the Association Rumanos sin Fronteras. Uczestnikami spotkania było 25 osób. Trenerzy INNETICA i eksperci związani z europejskim dziedzictwem kulturowym wyjaśniali możliwości oferowane przez ten sektor pod względem możliwości zatrudnienia.

6 czerwca br. pracownicy CDR O/Kraków przeprowadzili kolejne spotkanie upowszechniające i promujące założenia oraz dotychczasowe efekty projektu Minerva. Tym razem uczestnikami wydarzenia było 45 studentów oraz nauczyciele  z Akademii Ignatianum w Krakowie, których profil edukacyjny powiązany jest z obszarem dziedzictwa kulturowego.

21 czerwca INNETICA zorganizowała warsztaty w ramach projektu Minerva. W wydarzeniu uczestniczyli przedsiębiorcy i przedstawiciele stowarzyszeń związanych z kulturą w Walencji.

Ponad 60 młodych ludzi z Plovdiv, Asenovgrad, Perushtitsa i Kuklen zostało przeszkolonych w dwóch szkoleniach - 31 maja i 18 lipca. Zdali sobie sprawę z możliwości, jakie oferuje międzynarodowy program młodzieżowy Erasmus +, aby zdobyć umiejętności, wiedzę i kompetencje potrzebne do zapobiegania bezrobociu młodzieży w dziedzinie dziedzictwa kulturowego i historycznego. Tak stało się z serią szkoleń w Kuklen dla młodzieży prowadzonych przez Agencję Rozwoju Regionalnego z Centrum Wspierania Biznesu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw / RDA BSC SME /. Seminaria szkoleniowe zostały zorganizowane w ramach projektu Minerva - Projekt „Młodzież w zatrudnieniu na rzecz europejskiego dziedzictwa kulturowego” według sektora KA 2 programu Erasmus +.