W dniach 14-16 października 2019 roku w Krakowie odbyło się XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne pn. „Polskie dziedzictwo kulturowe szansą rozwoju turystyki wiejskiej” zorganizowane dla 150 osób przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.Sympozjum jest wydarzeniem cyklicznym stanowiącym forum integracji środowisk skupionych wokół rozwoju turystyki wiejskiej oraz miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką, instytucjami publicznymi i praktyką.

W dniach 25-26 września 2019 r. w Czechach miało miejsce pierwsze spotkanie ewaluacyjne w ramach  międzynarodowego projektu pt.: YOUTH-EUROPEAN CULTURAL HERITAGE [MINERVA] współfinansowanego w ramach Programu Erasmus+ Współpraca na Rzecz Innowacji i Wymiany Dobrych Praktyk (KA2): Partnerstwa strategiczne (KA205).

Projekt realizowany jest we współpracy z organizacjami z Bułgarii, Czech, Hiszpanii, Polski, Turcji i Włoch. Czas trwania projektu to 24 miesiące, od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

4 lipca INNETICA zorganizowała kolejne spotkanie z młodzieżą, przedsiębiorcami i przedstawicielami stowarzyszeń związanych z kulturą w budynku Stowarzyszenia the Association Rumanos sin Fronteras. Uczestnikami spotkania było 25 osób. Trenerzy INNETICA i eksperci związani z europejskim dziedzictwem kulturowym wyjaśniali możliwości oferowane przez ten sektor pod względem możliwości zatrudnienia.

6 czerwca br. pracownicy CDR O/Kraków przeprowadzili kolejne spotkanie upowszechniające i promujące założenia oraz dotychczasowe efekty projektu Minerva. Tym razem uczestnikami wydarzenia było 45 studentów oraz nauczyciele  z Akademii Ignatianum w Krakowie, których profil edukacyjny powiązany jest z obszarem dziedzictwa kulturowego.

21 czerwca INNETICA zorganizowała warsztaty w ramach projektu Minerva. W wydarzeniu uczestniczyli przedsiębiorcy i przedstawiciele stowarzyszeń związanych z kulturą w Walencji.