29 maja br. w siedzibie CDR O/Kraków podczas Dorocznego seminarium dla kierowników Działów rozwoju obszarów wiejskich Ośrodków Doradztwa Rolniczego zostały przedstawione założenia i dotychczasowe efekty projektu. Uczestnikami spotkania było 17 doradców rolniczych z ODR'ów z całej Polski zajmujących się w swojej pracy zawodowej wsparciem mieszkańców wsi, w tym młodych rolników w podejmowaniu i rozwijaniu działalności zarobkowej na zasobach gospodarstw rolnych oraz rozwijaniu innych aktywności zawodowych.

Celem tegorocznego spotkania były kwestii wykorzystywania dziedzictwa kulturowego do pobudzania procesów rozwoju obszarów wiejskich. Pierwszego dnia odbyły się wykłady, w czasie których poruszano tematykę tworzenia miejsc pracy związanych z dziedzictwem kulturowym, krajobrazu kulturowego wsi oraz komercjalizacji wyrobów tradycyjnego rękodzieła. Drugiego dnia zrealizowano wyjazd do gminy Łącko, w której lokalna gospodarka rozwija się w oparciu o tradycje sadownicze.