6 czerwca br. pracownicy CDR O/Kraków przeprowadzili kolejne spotkanie upowszechniające i promujące założenia oraz dotychczasowe efekty projektu Minerva. Tym razem uczestnikami wydarzenia było 45 studentów oraz nauczyciele  z Akademii Ignatianum w Krakowie, których profil edukacyjny powiązany jest z obszarem dziedzictwa kulturowego.

29 maja w siedzibie CDR O/Kraków odbyło się spotkanie ze studentami z UR w Krakowie. Uczestnikami były 32 osoby. Młodzi ludzie zostali zapoznani z założeniami realizowanego projektu i możliwością wykorzystania jego efektów w poszukiwaniu zatrudnienia w sektorach dziedzictwa kulturowego.

29 maja br. w siedzibie CDR O/Kraków podczas Dorocznego seminarium dla kierowników Działów rozwoju obszarów wiejskich Ośrodków Doradztwa Rolniczego zostały przedstawione założenia i dotychczasowe efekty projektu. Uczestnikami spotkania było 17 doradców rolniczych z ODR'ów z całej Polski zajmujących się w swojej pracy zawodowej wsparciem mieszkańców wsi, w tym młodych rolników w podejmowaniu i rozwijaniu działalności zarobkowej na zasobach gospodarstw rolnych oraz rozwijaniu innych aktywności zawodowych.

Pierwsze spotkanie upowszechniająco - promujące projekt odbyło się 28 lutego br. wśród 25 studentów oraz nauczycieli na Akademii Ignatianum w Krakowie.