INNETICA

Założona w 2009 roku INNETICA jest organizacją non-profit, której misją jest promowanie współpracy między podmiotami w całej Europie w celu propagowania  europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Misją INNETICA jest promowanie projektów innowacji społecznych, rozwijanie projektów edukacyjnych i działań dydaktycznych. INNETICA zrzesza podmioty uniwersyteckie, instytucje publiczne, firmy, ośrodki szkoleniowe, a także intelektualistów, specjalistów i wolontariuszy, którzy wnoszą swoje pomysły i doświadczenia na rzecz zmian i poprawy europejskich społeczeństw. Aby realizować wszystkie te cele INNETICA organizuje konferencje i spotkania na poziomie krajowym i europejskim w zakresie edukacji, szkoleń, kultury, badań i innowacji społecznych. Prowadzi kampanie upowszechniające wyniki projektów realizowanych przez Stowarzyszenie. Tworzy i rozwija treści, aplikacje i usługi cyfrowe poświęcone wymienionym obszarom w różnych językach. INNETICA zatrudnia specjalistów z dużym doświadczeniem w różnych dziedzinach.

http://innetica.org/