logoCDR

CDR jest jednostką publiczną posiadającą osobowość prawną. Misją Centrum jest promowanie i rozwój obszarów wiejskich, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców rolnych, nauczycieli szkół rolniczych i innych mieszkańców wsi, promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i narodowego, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Oddział CDR w Krakowie organizuje profesjonalne szkolenia i doradztwo dla pracowników ośrodków doradztwa rolniczego, nauczycieli, rolników, młodzieży i innych mieszkańców wsi w zakresie:
- agroturystyki;
- społeczności lokalnych;
- wiejskiego dziedzictwa kulturowego;
- lokalnych produktów;
- przedsiębiorczości pozarolniczej prowadzonej przez rolników i młodych rolników.
CDR współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, instytucjami naukowo-badawczymi, instytucjami rządowymi i samorządowymi, organizacjami rolników i innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa.

www.cdr.gov.pl