LogoRDA                                                          

RDA BSC SMEs (Agencja Rozwoju Regionalnego z Centrum Wsparcia Biznesu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw) od ponad 20 lat działa w obszarach rozwoju regionalnego (cywilnego i wiejskiego), poprawy otoczenia gospodarczego, tworzenia lokalnych mechanizmów rozwoju i wsparcia przedsiębiorstw (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), rządu i administracji (na poziomie krajowym, regionalnym, gminnym i lokalnym) oraz sektora organizacji pozarządowych. RDA BSC SMEs - Plovdiv jest aktywnym uczestnikiem procesu tworzenia regionalnej polityki rozwoju gospodarczego i innowacji, przedsiębiorczości społecznej i młodzieżowej, zielonej infrastruktury i efektywności energetycznej, kształcenia zawodowego i rozwoju rynku pracy, dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz turystyki,  opracowania regionalnych i miejskich planów i strategii rozwoju, regionalnych strategii innowacji, strategii komunikacyjnych i innych. Organizacja bierze udział w regionie, okręgu i gminie rady ds. rozwoju, rady ds. współpracy i trójstronne rady na szczeblu regionalnym, okręgowym i gminnym, w sieciach krajowych i międzynarodowych. RDA BSC SMEs - Plovdiv została założona w 1996 r. jako pozarządowa organizacja non-profit i jest zarejestrowana w Bułgarii na mocy nowej ustawy dla organizacji non-profit o społecznie użytecznych działaniach. Założyciele i członkowie RDA BSC SMEs - Plovdiv to 6 gmin, 2 związki pracodawców, 6 uniwersytetów, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. Zapewniamy usługi doradcze i szkoleniowe, informacyjne i logistyczne dla przedsiębiorstw i osób fizycznych (w tym dla młodzieży i ekspertów młodzieżowych i personelu), gmin, uniwersytetów i ośrodków szkoleniowych (w tym dla kształcenia i doskonalenia zawodowego), osób bezrobotnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

http://rda-bg.org/en/